Křištál– přináší jasnost a světlo do našeho života. Podporuje duchovní poznání a směruji duši ke splynutí s duší Universa. Přináší potřebnou energii duchovní očisty, vede k harmonizující celistvosti.   Celkové čistí a uvolňuje bloky na mnoha úrovních a dodává i novou energii.
Křištál– přináší jasnost a světlo do našeho života. Podporuje duchovní poznání a směruji duši ke splynutí s duší Universa. Přináší potřebnou energii duchovní očisty, vede k harmonizující celistvosti. Celkové čistí a uvolňuje bloky na mnoha úrovních a dodává i novou energii.
Hnědá – barva země, bezpečí, tepla, útulnosti, sepjetí s přírodou, stabilita, jistoty, klidu
1. čakra, základní, kořenová (múládhára)
Země – je nám všem matkou, která nás živí a zabezpečuje nám stabilitu. Starodávné národy uctívaly Zemi jako bohyni, modlili se k ní. Prosili ji o plodnost a dostatek potravy. Je spojovacím článkem pro všechny živé bytosti.

Více mandal Křišťálu

Další hnědé mandaly

Další mandaly první čakry

Jiné naše mandaly Země