Krystaly jsou dary země

Krystaly jsou plody sňatku Nebe a Země.
Jsou to dary matky Země, ducha naší planety,
pomáhají nám zvyšovat energii světla a lásky.
Krystaly jsou nám užitečné bez ohledu na to,
jaký druh k uzdravování používáme.

Zájem o krystaly je součástí duchovní renesance
a procesu vystupování do vyšších vibračních úrovní,
kterou všichni procházíme.
Pomáhají nám spolu s anděly, archanděly
a ukazují nám, jak si pomocí krystalů
vytvořit energetickou pomoc pro náš fyzický i duchovní život.
Napomáhají k vnitřní harmonii,
nalezení vlastní cesty i ochraně vnitřního života.

Krystalové mandaly

Krystalové mandaly jsou inspirovány mandalou,
tradičním duchovním symbolem.
Energie krystalů, slunečních paprsků vyzařující
z krystalové mandaly otevírají naše srdce a
dovolují jemným vibracím naplnit
naše tělo fyzické i těla jemnohmotná.

Záře a jas krystalových mandal

Krystalové mandaly před Vámi otevírají jiný svět,
svět záře, jasu, svět andělských bytostí,
které jsou našemu běžnému zraku skryté.
Dovolte si navštívit světy „za zrcadlem“,
dovolte se nechat obejmout vyzařováním bytostí,
jako jsou skřítci, víly a jiné andělské bytosti, andělé….

To, že se nám zjevují v této, téměř fyzické podobě,
svědčí o jejich láskyplné ochotě být s námi.

Energie krystalů

Objevte láskyplnou energii, která z krystalů vyzařuje.
Krystaly se mohou jevit jako neživé předměty, jsou velice živé.
Jsou plné energie a fungují jako energetické kanály.
Dodávají nám láskyplnou energii, která z krystalů vyzařuje.
Vnitřní rovnováha je stav, který je potřeba neustále obnovovat.
Jde o aktivní proces. Zde jsou krystaly našimi velkými pomocníky.

Harmonie, klid a krystalové mandaly

Krystalové mandaly nás prostoupí harmonií, klidem,
a pohodou. Naplní nás radostí z objevování bytostí,
které jsou v mandale přítomné.
Klid i harmonie prospívá našemu
fyzickému i jemnohmotnému tělu.