Energie mandal

Zářivá a čistá síla krystalů, zachycené paprsky slunce propojené
v jeden harmonický celek vytváří léčivý náboj.
Tato léčivá energie má dar pomoci uzdravit tělo i duši člověka.

Díky kombinaci krystalů, barev, květin, záři slunečních paprsků,
mořské vody se vytvoří barevný obraz, který otevírá naše srdce.
Sami na sobě můžete pocítit prožitek okamžiku.
Mandaly napomáhají spouštění samoléčivých procesů.

Energie záře a jasu

Dovolte k sobě nechat proudit jejich krásné energie,
energie plné záře a jasu.

Vnitřní krása, tryskající z krystalů,
tato krása nás ochrání před těžkými energiemi,
které nás mnohdy obklopují.

Energie srdce

Dovolte energiím, obrazcům vzniklých z krystalů,
zachycených v okamžiku působení slunečních paprsků
a tím podporujících a vyzdvihujících jejich krásu,
vstoupit do Vašeho srdce.