Otevření cesty

Přijetí vnější krásy otevírá cestu
vnitřním harmonickým a láskyplným energiím.
Rádi pobýváme v přírodě,
ne vždy však nám naše možnosti a situace dovolí.
Krystalové mandaly nám mohou napomoci
při napojení na říši krystalů a jejich nabízené pomoci.

Otevírání brány krásám světa

Krystalové mandaly otevírají brány ke zřetelnějšímu vnímání krásy světa.
Otevírají brány k napojení se na svět „za zrcadlem“.
Svět, který znám, jen jsem na něj zapomněl/a.

Východ a západ slunce

Rádi pozorujeme východy a západy slunce,
energie v této době bývá zcela jiná než po celý den,
rádi se ponoříme do těchto energií.

Cesta k sobě

Energie krystalových mandal nám mohou
napomoci přiblížit se tomuto splynutí se sebou samým.

Umožní nám cestu k sobě, splynutím s krystalem,
zářivým světlem, zjeveným božstvem, vílou, skřítkem
v těchto krystalových mandalách.

Přijetí vnější krásy otevírá cestu vnitřním harmonických
a láskyplným energiím.

Energie krystalových mandal nám mohou napomoci
přiblížit se tomuto splynutí se sebou samým a přijmout
nabízenou láskyplnou energii.